Инструкции

  • Стартирайте VT Explorer от иконата на Вашия десктоп
  • След първото стартиране VT Explorer зарежда необходими актуализации (ако има такива) и преминава в ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ. В този режим са активни следните ограничения:
- закъснение на данните (над 72 часа)
- ограничение на зоната на покритие
- недостъпна история на движение
- недостъпна допълнителна информация за корабите
- темп на актуализация 300 секунди
  • Ако сте абонат на системата и имате валиден акаунт, можете да въведете вашето потребителско име чрез избор на меню "Configure" / "User Account". При правилна настройка VT Explorer ще активира пълната си функционалност и ще започне да показва актуалните данни за корабния трафик в реално време.

Системни изисквания

За нормална работа на софтуера е необходимо потребителският компютър да удовлетворява следните минимални изисквания:
  • CPU: Intel/AMD 1600+ MHz
  • RAM: 1024 MB
  • Свободно място на твърдия диск: 50 MB
  • Video: 1024 x 768 пиксела
  • Цветова палитра: 16-bit (65536 colors)
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Интернет свързаност

Инсталация

Try VT Explorer for Android


Try VT Explorer for iPhone


Try VT Explorer for Windows

Полезни връзки