Анализ на инциденти

incident-analisys

Астра Пейджинг ООД предоставя анализ на инциденти с помощта на приетите AIS данни от корабите, участващи в инцидента. Информацията се предоставя на клиента в суров вид (NMEA съобщения) и чрез визуализация във филмов формат (AVI).

AIS данните се извличат от нашия архив и включват координати, курс, скорост и др. данни съдържащи се в AIS съобщенията. Тези данни позволяват пълно възпроизвеждане на инцидента върху електронна карта.

Анализът се извършва в зоната на покритие на нашата AIS мрежа. След получаване на заявка от клиент, ние извършваме проверка за наличието на необходимите данни и клиентът заплаща услугата само ако такива данни са налични в архива.

Статистически анализ

dover point thumb dover point thumb
Анализ на корабния трафик. Район Довър-Кале (Q1/2012)
Освен краткосрочен анализ на инциденти, нашата система има възможност за статистически анализ на корабния трафик в по-големи по размер зони и оценка на плътността на трафика и рисковите участъци. Подобен анализ е изключително полезен при оценка на влиянието на корабния трафик върху замърсяването на околната среда, оценка на ефективността на схеми за разделно движение и др.

Инсталация

Try VT Explorer for Android


Try VT Explorer for iPhone


Try VT Explorer for Windows

Полезни връзки