AIS данни

Достъп до AIS данни в реално време предоставени като поток от данни (NMEA) или чрез API. Технически параметри, информация за движение на корабите и посетени пристанища.

Обработвайки хиляди съобщения AIS съобщения всяка секунда, събирани от наземни AIS станции и сателити, ние управляваме една от най-големите AIS мрежи в света. AIS данните са ценен източник на информация, който лесно може да бъде интегриран във вашите корпоративни системи за управление и планиране.

Реалните AIS данни са съобразени с изискванията на клиентите и се предоставят в различни формати, чрез програмен API интерфейс (в XML или JSON формат) или като директен TCP / UDP поток, осигуряващ минимално закъснение.

Raw AIS Data

Сурови AIS данни

AIS данни за географска зона предоставяни в суров формат (NMEA) като поток през TCP или UDP мрежов протокол

Live AIS API

Live AIS API

Достъп до данните и позицията на корабите в реално време, заедно с информация за посетените пристанища, предоставяни в XML и JSON формат

Сурови AIS Данни (NMEA)

Непрекъснаия поток на AIS данни е най-добрия начин за разпространение на AIS информация в реално време с възможно най-малко закъснение. Форматът на данните отговаря на AIS стандартите, поради което могат лесно да бъдат интегрирани във всички софтуерни системи, поддържащи декодиране на NMEA формат.

Потокът на AIS данни в суров вид (всички NMEA съобщения) се доставя през Интернет чрез TCP или UDP протокол, в съответствие с изискванията на клиента. Информацията може да се филтрира по географска зона и идентификационен номер на източника.

Достъпът до данните се предлага на абонаментен принцип, а абонаментната такса е в зависимост от размера на района, броя на AIS станциите и интензивността на корабния трафик.

Raw AIS Data Sample (NMEA sentences)
Примерни сурови AIS данни (NMEA съобщения)
Примерни AIS данни с времева маркировка (NMEA съобщения)

Live AIS API (XML / JSON)

Обработвайки ежедневно милиони NMEA съобщения, нашата система декодира суровите AIS данни и чрез API ги предоставя към външни системи в масово използваните XML или JSON формат.

API услугата предлага набор от методи, които осигуряват достъп до голям обем от информация за корабите, тяхното движение, технически и търговски параметри.

Предоставя актуална или последна AIS позиция за избран кораб заедно с технически параметри и информация за маршрута на кораба.Научи повече

Последни AIS позиции, параметри на движение и статични данни (дестинация и ETA) за фиксиран списък с кораби (по IMO или MMSI номер).Научи повече

Данните за местоположението на всички кораби в предварително определена географска зона, както и допълнителна техническа информация.Научи повече

Информация за всички пристанища, посетени от избран кораб или кораби посетили избрано пристанище, както и допълнителна информация за движението и маршрута.Научи повече

Предоставя информация за всички кораби, които се очаква да пристигнат в определено пристанище, заедно с допълнителна информация за корабите и тяхното движение.Научи повече

Предоставя регистрова информация (размери, тонажи, капацитет, флаг и др.), корабособственик, оператор, и много допълнителни характеристики за конкретен кораб или списък от кораби.Научи повече

За пълни технически подробности за използването на API услугата, можете да посетите сайта с API документацията.

Запитване за данни в реално време

Изпратете ни повече подробности за услугата, от която се интересувате и ние ще се свържем с вас с повече информация.

0 /1000 символи
Back to Top