Исторически AIS данни

Съхраняваме данни приети от наземни AIS станции, датиращи от 2009г. AIS данните имат голяма стойност при анализ движението на корабния трафик и тяхното поведение в пристанищата.

Захранван с информация от стотици наземни AIS станции по целия свят, VT Explorer се превърна в един от водещите доставчици на услуги свързани с исторически AIS данни, датиращи от 2009 г.

Историческите AIS данни са широко използвани при разследване на инциденти с кораби, статистически анализи на корабния трафик в световен мащаб, оценка на плътността на трафика в рискови участъци, оценка на влиянието на корабния трафик върху замърсяването на околната среда, оценка на ефективността на схеми за разделно движение и много други.

Vessel Movements Report

Vessel Movements Report

Позиция на корабите от наземни AIS станции, съхранявани от 2009 г. насам

Port Calls Report

Port Calls

Информация за посетените кораби или пристанища за даден период

Video Simulation

Video Simulation

Визуализация на движението на корабите върху цифрова карта

Traffic Density Analysis

Traffic Density Analysis

Анализ на гъстотата на трафика и движенето на корабите в зона

Vessel Movements Report

Тази услуга предоставя данни за позицията на хиляди кораби по целия свят, събрани от наземните AIS станции от 2009 г. насам. Отчетът за движението на корабите е идеален за:

 •   проследяване на историческия маршрут на един или повече кораби
 •   изследване на движението на всички кораби в определено пристанище или зона

Предоставяни данни:

 •   Достъп до услугата Voyage Analyser за анализ на движението
 •   Справка в CSV / XLS формат

С услугата Voyage Analyser можете да разгледате движенията на всеки кораб, за който сте закупили данни върху електронна карта. Лесно можете да анализирате курса, скоростта и газенето на кораба във всяка от получените позиции. Можете да видите средната и максималната скорост, през която кораба е плавал, заедно с подробна информация за измененията на газенето през разглеждания времеви диапазон.

Voyage Analyser - Track the historical ship movements
Voyage Analyser Sample

За всяка позиция на кораба, предоставяме:

 •   Latitude & Longitude
 •   Date and Time in UTC (GMT)
 •   Vessel IMO number
 •   Vessel MMSI number
 •   Course over ground
 •   Speed over ground
 •   Heading
 •   AIS type
 •   Callsign
 •   Dimensions (length and width)
 •   Draught
 •   Destination
 •   ETA (estimated time of arrival)
Vessel Movements Report Sample
Примерен Vessel Movements Report
Примерен отчет за движението на танкер „GLOBAL URANUS“

Данните се предоставят в суров формат (всички NMEA съобщенмия) или в CSV / XLS формат.

Могат да бъдат предоставени допълнителни параметри за корабите, като флаг, тонаж, тип, размери, оператор, корабособственик и др.

Честотата на данните (интервала между две последователни позиции на кораб) зависи от изискванията на клиента.

Port Calls

Справката PortCalls предоставя информация за всички пристанища посетени от избран кораб или всички кораби, посетили избрано пристанище. Услугата е подходяща за:

 • намиране на пристанищата, посетени от конкретен кораб / и
 •  намиране на всички кораби, които са посетили конкретно пристанище или други райони

За всеки запис предоставяме:

 •   Latitude & Longitude
 •   Date and Time in UTC (GMT)
 •   Vessel Name, IMO and MMSI number
 •   Event type (Enter or Exit)
 •   Port Name & Locode

Данните се предоставят в CSV / XLS формат.
Могат да бъдат предоставени допълнителни параметри за корабите, като флаг, брутен тонаж, товароносимост, оператор, корабособственик и др.

Port Calls Sample by Port
Примерен отчет за пристанище
Примерен отчет за пристанище Southampton, UK
Port Calls Sample by Vessel
Примерен отчет за кораб
Примерен отчет за контейнеровоза „Emma Maersk“

Video Simulation

Тази услуга използва исторически AIS данни за симулиране на движението на корабите на цифрова карта. Услугите за видео симулация са идеални за:

 •   разследване на инцидент
 •   изследване движението на кораба / ите в определена зона
 •  оценка на влиянието на корабния трафик върху замърсяването на околната среда и др.

Данните се предоставят в суров формат (всички NMEA съобщенмия) или в CSV / XLS формат.

Могат да бъдат предоставени допълнителни параметри за корабите.

Предоставяни данни:

 •   Всички AIS данни, използвани за създаването на видео симулация
 •   Видео симулация в AVI формат (или друг видео формат според предпочитанията)

Traffic Density Analysis

Историческите AIS данни правят възможен анализа на гъстотата на трафика и поведението на корабите в критичните райони. Анализът на гъстотата се извършва за конкретна област и могат да се прилагат допълнителни критерии по типове кораби, размер, година.

Анализът на гъстотата на трафика е идеален за:

 •  оценка на риска и проучване на ефективността на пристанищните услуги
 •  анализи на морския трафик и тенденциозните модели

Предоставяни данни:

 •   изображения с гъстотата на трафика
 •   KML/KMZ файл, който може лесно да се визуализира с Google Earth
 •   Целият набор от AIS данни, използван за извършване на анализа
Vessel Movements Report Sample
Примерен Traffic Density Analysis
Примерен анализ на гъстотата на трафика в район Довър-Кале (Q1/2012)
Vessel Movements Report Sample
Примерен Traffic Density Analysis
Примерен анализ на гъстотата на трафика в район Довър-Кале (Q1/2012)

Запитване за Исторически AIS Данни

Цената на историческите AIS данни зависи от количеството на необходимите данни, тяхната честота и цялата допълнителна информация, която може да се изисква от клиента.
Изпратете ни повече подробности за услугата или данните от които се интересувате, и ние ще се свържем с вас с повече информация.

0 /1000 символи
Back to Top