Ограничения на AIS

AIS е относително нова технология, която намери приложение след 2000 година, която въпреки ценната информация която осигурява, не е задължителна и не намира пълно приложение във всички видове кораби, като:

  • Търговски кораби под 300 GT
  • Развлекателни съдове
  • Рибарски съдове
  • Военни кораби

Средния радиус на покритие на AIS системата се приема около 40 морски мили и силно се влияе от мощността на предавателя, височината на антената и атмосферните условия. В много случаи тази дистанция спада под 20 мили, при много добри атмосферни условия достига до над 350 морски мили.

Limitations of AIS Technology Coverage

Допълнителни ограничения са свързани с качеството на данните, като съществуват различни източници на грешки. Например AIS транспондерът може да бъде изключен за определен период от време от капитана на кораба или да се появи техническа неизправност. Грешки в GPS позиционирането пък водят до невярно излъчена позиция на кораба. Голяма част от данните свързани с рейса на кораба се въвеждат ръчно от капитана, което е източник да допълнителни грешки като невярна или остаряла информация, грешно въведени размери на кораба, газене и др.

AIS-B от една страна не е задължителна за малките кораби, а от друга страна е с ограничена мощност от 2 вата, което ограничава радиуса на покритие до около 10 морски мили. Информацията при тези кораби се излъчва на значително по редки интервали от време.

Back to Top