Абонамент

Достъп до системата за проследяване на кораби в реално време VT Explorer се предоставя след абонамент за услугата. Можете да изберете абонаментен план или да тествате безплатно

Satellite Global Coverage - Абонаментна форма

Крайна цена: 150 EUR без ДДС
Крайна цена: 270 EUR без ДДС
Крайна цена: 360 EUR без ДДС
Крайна цена: 480 EUR без ДДС
Крайна цена: 525 EUR без ДДС
Крайна цена: 630 EUR без ДДС
Крайна цена: 735 EUR без ДДС
Крайна цена: 840 EUR без ДДС
Крайна цена: 945 EUR без ДДС
Крайна цена: 428 EUR без ДДС
Крайна цена: 770 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,026 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,368 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,497 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,796 EUR без ДДС
Крайна цена: 2,095 EUR без ДДС
Крайна цена: 2,394 EUR без ДДС
Крайна цена: 2,693 EUR без ДДС
Крайна цена: 810 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,458 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,944 EUR без ДДС
Крайна цена: 2,592 EUR без ДДС
Крайна цена: 2,835 EUR без ДДС
Крайна цена: 3,402 EUR без ДДС
Крайна цена: 3,969 EUR без ДДС
Крайна цена: 4,536 EUR без ДДС
Крайна цена: 5,103 EUR без ДДС
Крайна цена: 1,440 EUR без ДДС
Крайна цена: 2,592 EUR без ДДС
Крайна цена: 3,456 EUR без ДДС
Крайна цена: 4,608 EUR без ДДС
Крайна цена: 5,040 EUR без ДДС
Крайна цена: 6,048 EUR без ДДС
Крайна цена: 7,056 EUR без ДДС
Крайна цена: 8,064 EUR без ДДС
Крайна цена: 9,072 EUR без ДДС
Back to Top